Een goed verzorgde (oude) dag voor uitgewerkte manegepaarden


Nieuwsbrief

13-11-2013 14:36

Hoewel de doelstelling van de Stichting is, oude manegepaarden
een mooie oude dag te bezorgen, je daar ook als verzorgers en 
bestuur veel vreugde uit haalt, wanneer je ziet dat de paarden elke
dag genieten van hun aandacht, de weidegang, hun voeding, komt 
er ook een tijd dat het veel verdriet doet wanneer je ziet dat het niet
meer dierwaardig is, en je afscheid moet gaan nemen. 

Wanneer dit in het verleden misschien één keer in de drie jaar voorkwam,
is het in 2012 heel heftig geweest. Minka, 33 jaar overleed in april, 
Safari, 24 jaar in oktober, Bonny, 38 jaar in november, en Anouska, 31
jaar in december. Op Safari na allemaal een heel mooie leeftijd, maar
afscheid moeten nemen van 4 pony's in één jaar viel iedereen zwaar.

In de vergadering van 3 februari heeft het bestuur besloten naast Carmen,
haar broers Elliot en Fellow en het paard Yoshi in de Stichting op te nemen.
Elliot en Fellow hebben al meer dan 20 jaar, zowel concours werk als 
manege werk verricht, Yoshi is eigendom geweest van de Fam. Springer.
Bij hun vertrek naar België is Yoshi op de manege gebleven. Carmen
en Elliot hebben volledige rust, Fellow en Yoshi zijn aan het afbouwen.

—————

Terug